Գիտություն

Reprogrammed the Havana International Book Fair

Երեքշաբթի, Նոյեմբերի 28, 2023
Reprogrammed the Havana International Book Fair

Changed the date of the Havana International Book Fair According with the website Cubadebate, the date of the International party of the book in Cuba, scheduled to next year's February...

Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանը` Իմպերալիզմի, Ժողովրդավարության և Սոցիալիզմի մասին

16 Հունիսի 2017

Հակաիմպերալիզմ  

  Արդի աշխարհում իմպերիալիզմն անկասկած աճող շահագործման, ճնշման և թշվառության գլխավոր  պատճառն է: Գրեթե բոլոր մյուս հետադեմ ուժերն այս կամ այն կերպ կապված են համընդհանուր իմպեիրալիստական համակարգի հետ: Ներկայումս իմպերալիստական գերիշխող երկիրն ԱՄՆ- ն է, որը միացած է Ճապոնիայի, Գերմանիայի Դաշնակցային Հանրապետության, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Կանադայի և մի շարք այլ երկրների հետ: Թեև այլ իմպերիալիստական երկրների միջև հաճախակի հակասություններ են առաջանում, սակայն նրանք արագորեն միավորում են շարքերը` ընդհանուր ճակատ կազմելով  ժողովրդավարական, սոցիալիստական և հեղափոխական ուժերի դեմ, որոնք ընդդիմանում են նրանց գերիշխանությանը: Իմպերիալիզմի լայն ընդգծման պատճառով ազատության ձգտող ժողովուրդը բոլոր աշխարհամասերում առճակատում են ընդհանուր թշնամու: Տեղական պայքարների բնույթը և ուժգնությունը կարող է տարբեր լինել, սակայն աշխարհի որևէ  հատվածի որևէ ժողովրդի հակաիմպերիալիստական պայքարի հաղթանակը նպաստում է իմպերիալիզմի վերջնական պարտությանը` և տարածքային, և ընդհանրական առումով:

    Թուրքիան ոչ միայն գաղութատիրական իշխանություն է քրդերի հայրենիքում,այլ նաև իմպերիալիստական “պավիրատու” պետության և NATO-ի համար ռազմական հենակետ: Ըստ այդմ, մեր պայքարը հանուն ազգային ինքնորոշման` հայերի հայրենիքի` ներկայումս Թուրքական պետության սահմաններում գտնվող հատվածներում, իր բնույթով հակաիմպերիալիստական է:

      Մեր պայքարն արևելյան Անատոլիայում կարող է հաջողությամբ պսակվել, միայն կործանելով արդի Թուրքական պետությունը, NATO-ին դուրս քշելով այս տարածաշրջանից և հիմնելով սոցիալիստական համակարգ, որը կծառայի մեր հայրենիքի այդ հատվածի բոլոր ժողովուրդների շահերին: Տարածաշրջանի իմպերիալիստական գերիշխանությանը վերջ կտրվի, երբ հեղափոխական ուժերն իրենց ռազմական հաղթանակից հետո ամրապնդեն քաղաքական իշխանությունը: Մեր հակաիմպերիալիստական պայքարի հաջողությունը կախված է հիմնականում հեղափոխական ուժերի հաջողությունից մեր հայրենիքի տարածքում և հավանաբար ներկայիս Թուրքիայի ողջ տարածքում: Ի լրումն` այս պայքարը կհամալրվի մեր մասնակցությամբ տեղի հակաիմպերիալիստական շարժումներին` ողջ սփյուռքում:

 

Ժողովրդավարություն  

   Բոլոր ժողովուրդներն ու ազգերը պետք է իրավունք ունենան իրենց ապագան որոշելու ժողովրդավարական եղանակով: Ազգերի ինքնորոշումը ենթադրում է ժողովրդավարական որոշումներ ընդունելու հնարավորություն: Հարկ է որոնել ժողովրդավարական որոշուներ ընդունելու նոր նպատակահարմար և բոլորի մասնակցությունն ապահովող  եղանակներ, սակայն հիմնական սկզբունքը պետք է լինի այն , որ զանգվածների կամքը լինի սոցիալապես ու քաղաքականապես վճռորոշ:

 Այս կամքի ազատ արտահայտության կարելի է հասնել` միայն վերացնելով շահագործումը և մեղմելով դասակարգային հակամարտությունը: Այդ իսկ պատճառով իրական ժողովրդավարությունը սոցիալիստական ժողովրդավարությունն է: Մենք պայքարում ենք նման ժողովրդավարություն հիմնելու համար հայերի հայրենիքի այն հատվածներում, որտեղ այն դեռրս չկա, և մեր համերաշխությունն ենք արտահայտում մյուս բոլոր ժողովուրդներին և ուժերին, ովքեր ջանում են նման համակարգեր հիմնել իրենց հայրենիքում:

 

Սոցիալիզմ

Սոցիալիզմը տևական անցման փուլ է կապիտալիստական և սոցիալիստկան արտադրաեղանակների միջև: Սոցիալիստական համակարգերը մեծապես տարբերվում են միմյանցից, և յուրաքանչյուր տեսակը պետք է կարծել, ենթակա է փոփոխության: Այնուամենայնիվ սոցիալիզմի համար կարելի է մի շարք ընդհանրացումներ անել:

   Սոցիալիզմն աշխատավորների իշխանությունն է, այն բնակչության տնտեսական արդյունավետ հատվածի պետական իշխանությունն է: Ընդունելով արդյունավետ ուժերի զարգացման որոշ նվազագույն մակարդակ` սույն բնորոշումը կարող է համատեղելի լինել կամ չլինել շուկաների գոյության հետ` անկախ արտադրամիջոցների սեփականության յուրատեսակ ձևերից:

   Սոցիալիստական համակարգի հաստատմամբ առողջ, չափահաս քաղաքացիները կունենան աշխատանքի և իրավունք, և պարտականություն: Աշխատանքը կվարձատրվի արդյունավետությանը, նախաձեռնությանը և կարիքին համապատասխան և սոցիալական ծառայությունների իրավունքը բոլորի համար կերաշխավորվի հավասարապես: Այս ծառայությունները կընդգրկեն առողջապահությունը և բուժսպասարկումը, բնակարանով ապահովումը, արձակուրդը, կրթությունը, անաշխատունակության նպաստը, մայրական վճարովի արձակուրդը, աշխատանքային թոշակը: Մշակութային գործունեության բոլոր տարատեսակներն աջակցություն կստանան և կխրախուսվի նրանց մասնակցելը: Առաջատար սկզբունքը կլինի շահագործման վերացումը:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ