12 իրավունք, որ ցնցել է աշխարհը

22 Մայիսի 2017

Խորհրդային իշխանության սոցիալական նվաճումները

1․Ութ ժամյա աշխատանքային օրվա իրավունք։ Գործում էր աշխարհում՝ մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ։

2․Ամենամյա վճարվող արձակուրդի իրավունք։ Կիրառվում էր մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ։

3․ Անհնար էր աշխատողին աշխատանքից ազատել վարչակազմի կամ գործատուի նախաձեռնությամբ, առանց արհմիութենական և կուսակցական կազմակերպության համաձայնության։

4․Աշխատանքի իրավունք, սեփական աշխատանքով կյանքն ապահովելու իրավունք։ Ընդ որում, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներն աշխատանքային ուղեգրով պարտադիր աշխատանքի տեղավորվելու իրավունք ունեին, նրանց տրվում էր բնակարան կամ հանրակացարան՝ ապրելու և աշխատելու համար։

5․Միջնակարգ և մասնագիտական անվճար կրթության իրավունք։ Ընդ որում, և՛ միջնակարգ մասնագիտական, և՛ բարձրագույն կրթությունն անվճար էր՝ առաջին անգամ աշխարհում։

6․Մանկական նախադպրոցական հիմնարկություններից՝ մանկամսուրներից, մանկապարտեզներից, պիոներական ճամբարներից անվճար օգտվելու իրավունք։ Կիրառվում էր առաջին անգամ աշխարհում։

7․Անվճար բուժապահովության իրավունք։ Կիրառվում էր առաջին անգամ աշխարհում։

8․Հանգստավայր-առողջարանային անվճար բուժման իրավունք։ Կիրառվում էր առաջին անգամ աշխարհում։

9․Անվճար բնակարան ունենալու իրավունք։ Գործում էր առաջին անգամ աշխարհում։

10․Արդի երկրի բոլոր հիմնախնդիրների մասին սեփական հայացքների ազատ արտահայտման իրավունք։ Գործում էր առաջին անգամ աշխարհում։

11․Տեղական չինովնիկների և պետերի ամենաթողությունից պետությունը պաշտպանելու ազատ իրավունք։ Գործում էր առաջին անգամ աշխարհում։

12․Աշխատավայր կամ ուսումնական հաստատություն հասնելու համար անվճար երթևեկման իրավունք՝ պետության կողմից վճարվող ուղևորության փաստաթղթով։ Գործում էր առաջին անգամ աշխարհում:

 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ