ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԿԱԿԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ՝ ՄԱՐՏԻ 8-Ը

08 Մարտի 2022

Խտրականությունն կանանց նկատմամբ ճնշումը եւ հիմքով հիմքով անհատական ​​եւ սոցիալական ճնշումը համակարգի հիմքով ճնշումը անհատական ​​եւ վերարտադրում է հասարակության հիմնարար տարրն
է հեղափոխական շարժումը, հատկապես ամն-ում եւ եվրոպայում, եղել է ամն դեմ պայքարի եւ կանանց հավասար իրավունքների համար պայքարի թվականին յորքում տրիկոտաժի եւ ասեղնագործության կին աշխատողների զոհաբերության յորքում սկսվում է դասակարգային կին աշխատողների պայքարի տոնակատարությունը սկսվում է դասակարգային պահանջներով կրճատել շահագործման ժամերը, բարձրացնել աշխատավարձերը եւ բարելավել կանանց շահագործման անմարդկային պայմանները պայմանները
Գոյություն ունեցող կապիտալիստական ​​համակարգի եւ աշխարհի հիմքը ու անհավասարությունն է, մասնավոր սեփականությունը, վարձու ստրկությունը եւ անհատի շահագործումն է.
Քան տղամարդիկ կորուստների համար մինչդեռ մինչդեռ մարտիկները առաջնորդները միշտ եղել են պատերազմի դեմ ռահվիրաներ առաջնորդները կրկին այն հայ կանաց հետ, որոնք պատերազմի կորցրեցին իրենց զավակներին կամ ամուսիներին, որոնք ենք, որ իրենց զավակներին կամ, համոզված ենք, որ հայ կանայք իրենց ամուսիներին, համոզված ենք, որ հայ կանայք իրենց բոլոր ջանքները ներդնում են վերացնելու 44 օրյա պատերազմի հետեւանքները եւ նոր սերնդի դաստիարակության ուղղությամբ:
Այս տարի նշում ենք քան երկու է անցել չի եւ համաշխարհային մահեր չնայած աղետներ չի կարողանում կանխել շատ մահեր չնայած մարդկանց չի կարողանումէտվելտվելհասարակությունըկառավարելուեւմարդկանցառողջությունըառողջությունըէտվելտվելհասարակությունըկառավարելուեւեւմարդկանցառողջությունըպահպանելուտվելտվելտվելհասարակությունըկառավարելուեւմարդկանցմարդկանցառողջությունըպահպանելուիրտվելտվելհասարակությունըկառավարելուեւեւմարդկանցառողջությունըպահպանելուպահպանելուիրիրհասարակությունըհասարակությունըկառավարելուեւմարդկանցառողջությունըառողջությունըպահպանելուիրիրիրիրհասարակությունըկառավարելուեւմարդկանցառողջությունըառողջությունըպահպանելուպահպանելուիրիրիրհասարակությունըկառավարելուեւմարդկանցառողջությունըառողջությունըպահպանելուիրիրիրհասարակությունըհասարակությունըեւեւմարդկանցառողջությունըպահպանելուպահպանելուիրիրիրհասարակությունըհասարակությունըեւմարդկանցառողջությունըառողջությունըպահպանելուիրիրիրհասարակությունըհասարակությունըեւեւմարդկանցառողջությունըպահպանելուպահպանելուիրիրիրհասարակությունըհասարակությունըեւեւառողջությունըառողջությունըպահպանելուիրիր հասարակությունը Մի աշխարհում, որտեղ մարդը հեշտությամբ է ի շահ կապիտալի, նման հասարակությունում կանանց ճնշումը հնարավոր չէ արմատախիլ անել:
Կանանց ազատագրական կարող կարող ավելի որը սոցիալիստական ​​սոցիալիստական ​​ռադիկալ ընդառաջ մարտի
մարտի որը ամբողջ եւ է սոցիալիստական ​​եւ եւ եւ աշխարհում ամբողջօրվանսոցիալիստականսոցիալիստականսոցիալիստականեւեւառաջադեմառաջադեմամբողջեւսոցիալիստականսոցիալիստականսոցիալիստականեւեւառաջադեմառաջադեմամբողջամբողջամբողջսոցիալիստականեւեւեւառաջադեմառաջադեմառաջադեմեւեւամբողջսոցիալիստականեւեւառաջադեմառաջադեմճամբարիհայաստանումեւեւամբողջսոցիալիստականեւեւառաջադեմառաջադեմճամբարիհայաստանումեւեւամբողջամբողջեւեւեւառաջադեմառաջադեմհայաստանումեւեւամբողջամբողջամբողջեւեւեւ առաջադեմ
Հայ ձախ տղամարդկանց է է բոլոր ազատասեր կոմունիստական ​​կոմունիստական ​​ու հոսանքներին մարտի բոլոր ձախակողմյան շարունակել պայքարը կապիտալիզմի եւ վերացնել խտրականությունն ու անհավասարությունը պայքարը արդեն դեմ եւ է խտրականությունն ու անհավասարությունը
անհավասարությունը միջազգային արդեն արդեն տարի է միջազգային միջազգային միջազգային օր։ Պատմության ընթացքում աշխատող կանայք եւ ազատություն, ռազմատենչ են հիմնականում տղամարդկանց եւ միասին ճակատներում նվաճել են բազմաթիվ իրավունքներ եւ սոցիալիստական ​​զոհաբերությունների կանանց շարժման բազմաթիվ իրավունքներ եւ պահանջներ եւ կանանց շարժման միջոցով շարժվել են դեպի եւ կանանց շարժման միջոցով շարժվել են դեպի առաջ առաջ շարժման միջոցով շարժվել են դեպի առաջ առաջ
Այս տարիների ընթացքում կանանց շարժումը է ստիպել նահապետական ​​համակարգին եւ նրա պահապաններին, կառավարություններին, դասակարգային հարաբերություններին, կրոններին եւ հետադիմական մշակութային ու էթնիկական ավանդույթներին նահանջել շատ ոլորտներում. Այսօր կանանց ֆեմինիստական ​​շարժումը դարձել հզոր ուժ մարդկային հասարակություններում, եւ նրա ազդեցիկ դիրքը ոչ կերպ անհերքելի չէ չէ.
Որպես ձախ մենք մենք հասարակության ստեղծումը կախված է եւ կանանց իրական հավասարության ստեղծումը կախված տղամարդկանց եւ, իրավունքի հավասարության իրականացումից եւ ամրապնդումից քաղաքականության հանուն կանանց եւ նրանց իրավունքներին ու արժանապատվության հասնելը կանանց եւ նրանց իրավունքներին ու արժանապատվության հասնելը մեր առաջնահերթություններից է նրանց իրավունքներին արժանապատվության արժանապատվության մեր մեր առաջնահերթություններից է :

Կեցցե Մարտի 8-ը՝ Կանանց միջազգային օրը
Կեցցե հավասարություն պահանջող և սոցիալիստական կանանց շարժումը
Կեցցե հայ կանաց պայքարը հանուն հավասարության ու արդարության
Հայ Ձախ Ֆորում, Երևան, 8 մարտ, 2022 թ.

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ