"Ողջույն նորաստեղծ Հայաստանին" - Նազարէթ Սրմաքեշ

15 Օգոստոսի 2018

Հարգելի խմբագրություն. Այսօր ստացել եմ Սփյուռքի նշանավոր ազգային և հասարակական գործիչ Նազարեթ Սրմաքեշի բավականաչափ հետաքրքիր և խոր իմաստ ունեցող երկտողը:

         Իմ համոզմամբ այդ երկտողն արտահայտում է Սփյուռքում բնակվող հայության մեծագույն մասի տեսակետը և, այս առումով անչափ օգտակար կլինի, եթե կամենաք հրապարակել Ձեր էլեկտրոնային լրագրի էջերում:

         Հարգանքներով՝ Վլադիմիր Պետրոսյան

 

            "ՈՂՋՈՅՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ" 

  Նիկոլ Փաշինեանի խաղաղ յեղափոխութեան 100 օրուայ առիթով:

         Հայ ազգն իր պատմական անցեալին ունեցած համաշխարհային համբաւաւոր պանծալի զաւակներու կողքին, ծնեց Նիկոլ Փաշինեան մը առաքինի, քաջարի, սրամիտ և համեստ, համաշխարհային առումով կրցաւ առանց արիւն թափելու ժողովուրդային յեղափոխութիւն իրագործել, ամբողջ աշխարհի առջեւ պանցացուց փառքը հայ ժողովուրդին:

1991 ի վէր յաջորդաբար իշխող կառավարութիւններն իրենց համակիրներու անխիղճ, վայրակ, նոյն իսկ մարդասպան դասակարգը տապալեց, անշուշտ թէ ամէն յանցաւոր իր պատիժին պիտի ենթարկուի իբր ապագայի օրինակ:

         ՄԻայն թէ չի մոռնանք նոր վարչապէտի ընտրութեան ժամանակ մաս մը հանրապետական երեսփոխաններ ի նպաստ Նիկոլ Փաշինեանին քուարկեցին:

Աշխարհի մէջ կան շատ երկիրներ, բոլորն իրենց ազգային էութեան և ազգային շահերու համապառասխան սահմանադրութիւններ ունին, նոր Հայաստանն ալ, անշուշտ, իր նոր սահմանադրութիւնը պիտի ունենայ:

Աշխարհի մէջ էական ըլլալով երկու դասակարգ կայ՝ հարուստ և աղքատ չքաւոր, ինչպէս բնութեան մէջ խելացի, յասարակ ծնողներ, ուրէմն, պէտք է պետական նոր սահմանադրութիւնն այնպէս յորինուի, որ հարուստը չի իշխէ աղքատին, չքաւորին վրայ:

Սահմանադրութիւնը պէտք է պաշտպանէ աշխատաւորը և ազատ ձգէ խելացին, որ յառաջադիմէ , նորութիւններ ստեղծէ, հնարէ 40 տոկոս պաշտպանողական և 60 տոկոս յառաջադիմական:

         Այսպէս, սահմանադրութիւնն ալ պիտի ըլլայ յեղափոխութեան նման աշխարհի համար օրինակելի:

         Հայ օրենսդիրները, տնտեսագետները, իրաւաբանները, քաղաքագետները ամիսներ, նույնիսկ տարիներու ճգնաժամ աշխատութեամբ այնպիսի սահմանադրութիւն ստեղծեն, որ յեղափոխութեան նման համաշխարհային առումով գնահատելի ըլլայ, որպէսզի ժողովուրդի բարոյականը բարձրանայ, բարեկեցիկ և երջանիկ ըլլայ, ներգաղթն իրականանայ, երկիրը տնտեսաբար և զինւորականութիւնը զօրանայ, որպէսզի դարերով տառապող, ճնշուող, ցեղասպանութեան նշաւակ հայը, Մէծն Տիգրանի տարածքին տիրանալու համար պէտք է քանի մը սերունդ այս նպատակով և անսխալ աշխտիլ և տքնիլ:

 Այս՝ նահատակուած սուրբերու հրամայականն է:

Հաւատք և ուժ, և կամք: Այս երազ չէ: Իրականալի է:

Նազարէթ Սրմաքեշ

15.08.2018. Զուիցէրիա, Ժնեւ

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ