ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂԿՈՄ ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԴԵԿՐԵՏԸ, 1917 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍԻՆ:

17 Հուլիսի 2021

https://www.youtube.com/channel/UCAulop3vJEQFKIQ34kpslCA

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ